Selecteer een pagina

Bij Virtual Assistant Mariska zijn we ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt met betrekking tot de beveiliging van uw privacy. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze gegevens verzamelen.

Veranderingen in de verklaring worden hier weergegeven. Deze verklaring is ingegaan op 24 mei 2018.

PRIVACYVERKLARING

 1. INLEIDING

Deze privacyverklaring geeft u informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken tijdens uw gebruik van onze site http://mariskaluesink.me

Door ons uw gegevens te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 13 jaar.

Virtual Assistant Mariska is de gegevensbeheerder en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (aangeduid als “wij”, “ons” of “onze” in deze privacyverklaring).

Contactgegevens

Onze volledige contactgegevens zijn:
Volledige naam van de rechtspersoon: Virtual Assistant Mariska
E-mailadres: welkom@mariskaluesink.me
Postadres: Zelledijk 8, 7255 MR Hengelo Gelderland, Nederland

Het is zeer belangrijk dat de informatie die wij over u hebben juist en actueel is. Laat het ons weten als u op enig moment uw persoonlijke informatie verandert door ons te mailen op welkom@mariskaluesink.me.

 1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U, VOOR WELK DOEL EN OP GROND WAARVAN WIJ HET VERWERKEN

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon kunnen identificeren. Het omvat niet geanonimiseerde gegevens.

Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verwerken:

 • Communicatiegegevens; dit omvat alle informatie die u ons stuurt, of dat is via het contactformulier op onze website, via e-mail, sms, berichten via social media, posten op social media of enige andere communicatie die u ons stuurt. Wij verwerken deze gegevens met het oog op de communicatie met u, voor de administratie en voor het opstellen, volgen en verdedigen van juridische claims. Onze wettelijke grond voor de verwerking van deze gegevens is ons rechtmatig belang, in dit geval te antwoorden op berichten die wij hebben ontvangen, het bijhouden van gegevens en het vaststellen, nastreven of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • Klantgegevens; alle gegevens met betrekking tot eventuele aankopen van goederen en/of diensten zoals uw naam, titel, facturatie adres, afleveradres e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoop details. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en/of diensten die u hebt aangeschaft te leveren en om een register van dergelijke transacties te bewaren. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen op uw verzoek tot het aangaan van een dergelijk contract.
 • Gebruikersgegevens; alle gegevens over hoe u onze website gebruikt, samen met alle gegevens die u publiceert op onze website. Wij verwerken deze gegevens om onze website te bedienen en ervoor te zorgen dat er voor u relevante inhoud wordt aangeboden, om de veiligheid van onze website te waarborgen, om back-ups van onze website en/of databases te onderhouden en om publicatie en beheer van onze website, andere onlinediensten en bedrijven mogelijk te maken. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang die ons in dit geval in staat moet stellen om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren.
 • Technische gegevens; deze omvat gegevens over uw gebruik van onze website en online diensten zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, de lengte van het bezoek aan pagina’s op onze website, pageviews en navigatiepaden, details over het aantal keren dat u gebruik maakt van onze website, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analytics-volgsysteem. Wij verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere onlinediensten te analyseren, om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van onze reclame te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang die ons in dit geval in staat moet stellen ons bedrijf en onze website goed te beheren en om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.
 • Marketinggegevens; gegevens over uw voorkeuren in het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren. Wij verwerken deze gegevens om u in staat te stellen deel te nemen aan onze promoties, zoals wedstrijden, prijstrekkingen en gratis weggeven, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Ons wettelijke grond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang die in dit geval ons in staat moet stellen onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren en onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.
 • Wij kunnen klantgegevens, gebruikersgegevens, technische gegevens en marketinggegevens gebruiken om relevante website inhoud en advertenties aan u (met inbegrip van advertenties Facebook of andere vertoningsreclame) te leveren en de doeltreffendheid van de reclame te meten of te begrijpen wij u te dienen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang om ons bedrijf te laten groeien. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om andere marketingcommunicatie naar u toe te sturen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is uw toestemming of ons rechtmatig belang (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Gevoelige gegevens

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens over u. De gevoelige gegevens verwijzen naar gegevens die details bevatten over uw ras of etniciteit, godsdienstige of filosofische geloven, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Wij verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen volgens de wet, of volgens de voorwaarden van ons contract en u ons deze gegevens niet verstrekt als daarom wordt gevraagd, zijn wij mogelijk niet in staat het contract uit te voeren (bijvoorbeeld om goederen of diensten aan u te leveren). Als u ons niet voorziet van de gevraagde gegevens, moeten we een product of dienst die u hebt besteld annuleren, maar mocht dit het geval zijn, zullen we u op de hoogte stellen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verzameld of, indien nodig, een redelijk vergelijkbaar doel. Voor meer informatie hierover u ons mailen op welkom@mariskaluesink.me. Voor het geval dat wij uw gegevens voor een niet-verwant nieuw doel moeten gebruiken zullen wij u dat laten weten en de wettelijke gronden voor verwerking verklaren.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming verwerken indien dit door de wet is vereist of toegestaan.

Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of enige vorm van geautomatiseerde profilering uit.

 1. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

We kunnen gegevens over u verzamelen door u de gegevens rechtstreeks aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld door het invullen van formulieren op onze site of door ons e-mails te sturen). We kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen terwijl u onze website bezoekt met behulp van cookies en soortgelijke technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

We kunnen gegevens ontvangen van externe partijen, zoals analyseproviders zoals Google (buiten EU), advertentienetwerken zoals Facebook die buiten de EU zijn gevestigd, zoals aanbieders van zoekinformatie zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd, aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten, zoals gegevensverzamelaars of handelaren in data.

 1. MARKETINGCOMMUNICATIE

Onze wettelijke grond om uw persoonlijke gegevens te verwerken om u marketingcommunicatie toe te sturen is uw toestemming of ons rechtmatig belang (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Volgens de privacy- en elektronische communicatieregelgeving kunnen wij u marketingberichten van ons sturen als (i) u een aankoop hebt gedaan of informatie hebt gevraagd over onze producten of diensten of (ii) u hebt afgesproken om marketingcommunicatie te ontvangen en in beide gevallen niet meer heeft gekozen om dergelijke berichten niet meer te ontvangen. Volgens deze regels kunnen we u marketing e-mails sturen zonder uw toestemming als u een naamloze vennootschap bent. U kunt echter op elk moment ervoor kiezen om geen marketingmails van ons te ontvangen.

Voordat we uw persoonlijke gegevens delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, krijgen we uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt ons of derde partijen vragen om op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door ons op elk gewenst moment een e-mail te sturen naar welkom@mariskaluesink.me.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, is deze afmelding niet van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen, garantieregistraties enz.

 1. BEKENDMAKINGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande partijen:

 • Serviceproviders die IT- en systeembeheersdiensten leveren.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars
 • Overheidsinstanties die ons verplichten verwerkingsactiviteiten te melden.
 • Derden waaraan we delen van ons bedrijf of onze activa aan verkopen, overdragen of samenvoegen.

Wij eisen van alle derde partijen aan wie wij uw gegevens overdragen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan dergelijke derde partijen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

 1. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bieden niet altijd dezelfde beschermingsniveaus voor uw persoonlijke gegevens, dus de Europese wetgeving verbiedt overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER, tenzij de overdracht aan bepaalde criteria voldoet.

Veel van onze externe serviceproviders zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus de verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens uit de EER overdragen, doen we ons best om een vergelijkbare mate van beveiliging van gegevens te waarborgen door te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt getroffen:

 • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens door; of
 • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten of gedragscodes of certificeringsmechanismen gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa; of
 • Als we in de VS gevestigde providers gebruiken die deel uitmaken van het EU-VS Privacy Shield, kunnen we gegevens aan hen overdragen, omdat ze over gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen beschikken.

Als geen van de bovenstaande waarborgen beschikbaar is, kunnen we u om uitdrukkelijke toestemming vragen voor de specifieke overdracht. U hebt het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

 1. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

We hebben beveiligingsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk worden verloren, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend zonder toestemming. We staan ook toegang tot uw persoonlijke gegevens toe aan die werknemers en partners die een zakelijke behoefte hebben om dergelijke gegevens te kennen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies verwerken en moeten deze vertrouwelijk houden.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

 1. BEWARING VAN GEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij het bepalen wat de juiste tijd is om de gegevens te bewaren, bekijken we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, als deze kunnen worden bereikt met andere middelen en wettelijke vereisten.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat wij zeven jaar na het stoppen van werken met een klant de basisinformatie over deze klant (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens) bijhouden.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

 1. UW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang tot, correctie, uitwissing, beperking, overdracht, bezwaar tegen verwerking, overdracht van gegevens en (waar de wettelijke grond van verwerking toestemming is) aan te vragen toestemming intrekken.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar welkom@mariskaluesink.me.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is of weigeren om aan uw verzoek te voldoen in deze omstandigheden.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen.

Als u niet tevreden bent met welk aspect van hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, hebt u het recht om te klagen. We zouden het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt als u een klacht heeft, zodat we kunnen proberen het voor u op te lossen.

 1. LINKS VAN DERDE PARTIJEN

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

 1. COOKIES

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.